Tudnivalók - SütökFőzök - Főzni mindenki tud! Receptek, sütés, főzés, konyhai tippek és sztorik...

Főzni mindenki tud! Receptek, sütés, főzés, konyhai tippek és sztorik...

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a sutokfozok.hu internetes honlap (a
továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának Zámbó László természetes személy (cím: 2890 Tata, Május 1. út 41. MF.3a.; továbbiakban Szolgáltató) és
a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap
felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket,
valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a
sutokfozok.hu/website/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket,
valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése
érdekében. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat
és ne helyezzen el azon véleményt, információt, megosztást.

II. Felhasználási Feltételek

1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

a) a Honlap látogatása: ingyenes, személyes adatok megadása regisztráció során szükséges,
b) a Honlap használata ( tartalom (cikkek) feltöltése regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes
adatokat: e-mail cím, felhasználói név, jelszó).
c) a Honlap használa (recept feltöltése) regisztráció nélkül is lehetséges, ekkor csak a beküldő nevét kell megadni

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a profiloldal törlésével nem törlődnek az általa beküldött cikkek, receptek, hozzászólások

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul
veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő
vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes
adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó
védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely
bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

3. A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő
minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje
azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes
adatával visszaélnek.

5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető
tartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk,
fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a
Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

6. A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az
"elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó
pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új
jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

7. A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

9. A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó
felé megtagadja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos
bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó
hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

11. Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció,
kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb.
Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken:
Név: Zámbó László
E-mail: A honlap kapcsolati oldala
Cím: 2890 Tata, Május 1. út 41. Mf.3a.

12. Felhasználói Tartalmak (blog, hozzászólások, receptek)

12.1. A felhasználói tartalmak (írások, vélemények, videók, fényképek, ábrák, képek, grafikai és
audiovizuális ábrázolások vagy alkotások stb. a továbbiakban. Felhasználói Tartalom) közzététele a Szolgáltató döntésétől függ. A beküldött cikkek, receptek megjelenítése előtt a tartalmukat a Szolgáltató vizsgálja

12.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan
Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése
szerint:
közvetve vagy közvetlenül vállalkozást, terméket, szolgáltatást, weboldalt reklámoznak
közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap
szellemiségével, profiljával
tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,
harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;
üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;
tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;
a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;
harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy
sértheti;
olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust
tartalmaznak
tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan
Felhasználói Tartalmakat, amelyek

nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre
egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre
telefonszámot, IP címet, e-mail címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak
öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra
más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére,
zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló hozzászólásokat,
bejegyzéseket, képeket tartalmaznak
a témához nem tartozó (off-topik) bejegyzések
bármilyen politikai utalást tartalmaznak.

12.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 12.2. pontban foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

12.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 12.2. pontban foglaltakat megsérti a Szolgáltató jogosult a weboldalról véglegesen kitiltani. Különösen súlyos jogsértés miatti
végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart.
A Felhasználó weboldalból történő kitiltásának jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos
érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő
üzemeltetői érdek.
A kitiltást követően a kitiltott Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató nem kezeli.

12.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen
harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot
(pl. ajánló) helyezzen el.

13. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

14. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni.

15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel
1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.

2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet
másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának akár digitális, akár fizikai
adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de
nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi
forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára (a Recepteket kivéve) tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikkcímét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára Receptet kíván átvenni a
Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a Recept pontos nevét feltünteti, képi elem nélkül és a receptre mutató hiperhivatkozást helyez el a címben vagy a Leadként az alá.

5. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.

6. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel
szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató - mint a sajtókiadvány kiadója – előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a sajtókiadványt vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg és ebből a célból elektronikus úton többszörözzék. A Szolgáltatót, mint a sajtókiadvány kiadóját, ezen felhasználásokért díjazás illetheti meg. Nem szükséges a Szolgáltató hozzájárulása a nyilvánosságra hozott sajtókiadványra mutató hiperhivatkozás, a sajtókiadvány egyes szavai vagy nagyon rövid részletei felhasználásához.

8. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl:
receptleírás, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi
korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsődlegesen a saját érdekeltségi körébe tartozó print és online kiadványokban használja fel a tartalmakat. A Felhasználó a
felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.
9. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat,
melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb
tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az
esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

IV. Moderálási alapelvek

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hozzászólások moderálására. A hozzászólások kizárólag az adott recepthez kötődően történhetnek.

2. Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a
cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:
Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos
elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott
hozzászólásokat töri, amint azok tudomására jutnak;

3. Amennyiben ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt a
weboldal kapcsolati menüpontján.

4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb
szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és
bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

5. A recepthozzászólás szabályai
A receptozzászólás moderált. A Szolgáltató az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy
eltávolítsák azon hozzászólásokat, melyek megítélésük szerint sértik a Felhasználási Feltételekben
foglaltakat, megszegik a moderálási alapelveket vagy törvénybe ütköznek. Abban az esetben, ha a
moderátorok megítélése szerint a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat súlyosan megszegi a moderátorok a felhasználót a II.12.4. pontban foglaltaknak megfelelően a
kommentszekcióból kitilthatják, a hozzászólást törlik.

V. Szavatosság és felelősség

1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap
használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató
kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató
befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

4. A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések,
tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a
jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés
és indokolás nélküli törlésére.

VI. A Felhasználási Feltételek hatálya

1. Jelen Felhasználási Feltételek 2021. november 29. napján lépnek hatályba és határozatlan időre
szólnak.
2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Felhasználási
Feltételek mindenkor hatályos szövege a sutokfozok.hu weboldalon kerül közzétételre

© sutokfozok.hu 2024